Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen

1. Gebruiksvoorwaarden

Alle inhoud van deze website behoort toe aan en wordt gecontroleerd door www.billard-toulet.com en is beschermd door auteursrecht. Elke verzaking aan de hierop volgende voorwaarden kan enkel door voorafgaande schriftelijke toestemming van www.billard-toulet.com. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. Wanneer u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden dan kunt u afzien van het gebruik van deze site. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden wijzigen in de toekomst. Door gebruik te maken van deze website nadat wijzigingen werden aangekondigd accepteert u de nieuwe legale voorwaarden en bent u akkoord om deze te volgen. www.billard-toulet.com spant zich in om actuele informatie aan te bieden op deze website maar geeft geen garanties, beloftes of verbintenissen op wat betreft de juistheid van de gegevens, de actualiteit van de gegevens of de volledigheid van de aangeboden gegevens. www.billard-toulet.com weerlegt elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze website en de aangeboden informatie en kan niet verantwoordelijk gesteld worden als de site niet of slechts beperkt toegankelijk is. Deze website kan links of referenties naar andere niet gecontroleerde sites bevatten. Daarom neemt www.billard-toulet.com geen enkele verantwoordelijkheid betreffende de inhoud van deze andere sites en kan het niet verantwoordelijk gesteld worden als deze andere sites onjuiste of onvolledige informatie bevatten.. De links naar andere sites worden enkel aan de sitegebruikers aangeboden voor hun comfort.

 

2. Opvolging en uw mening

Wij nodigen u uit uw vragen, uw mening of uw opmerking betreffende de site of de inhoud van de site naar ons te sturen. Bedankt om een zichtbare verwijzing naar de inhoud met uw opmerking mee te sturen per e-mail naar contact@billard-toulet.com

 

3. Inhoud en links

De inhoud van de website heeft enkel als doel om te fungeren als algemene informatie. Hoewel wij ons uiterste best doen om de inhoud van de site zo correct en up-to-date mogelijk te houden kunnen fouten gebeuren. Deze website wordt niet dagelijks geüpdatet en sommige informatie kan niet de meest recente informatie zijn. Alvorens actie te ondernemen op basis van informatie die u gevonden heeft op de site doet u er goed aan om de informatie bij een andere bron te verifiëren als deze informatie een rol speelt bij het nemen van uw beslissing. Het feit dat onze website publiekelijk beschikbaar is betekent in geen geval dat wij afstand nemen van onze rechten en de rechten van anderen tot gebruik van inhoud en fotomateriaal op onze site. De inhoud van de website is eigendom van www.billard-toulet.com of van de licentienemers en wordt beschermd door het auteursrecht en andere rechten op intellectuele eigendom. U kunt de informatie op onze website vrij afdrukken en gebruiken voor persoonlijk gebruik maar u mag deze informatie in geen geval verspreiden zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van de eigenaar. U mag mensen aanmoedigen om de beschikbare informatie op de website te raadplegen en u mag hen tonen hoe ze hun informatie kunnen vinden. Vragen met betrekking tot toelating voor reproductie van informatie of het verdelen van informatie van deze site kunt u sturen naar: contact@billard-toulet.com

 

4. Auteursrecht

Het auteursrecht op de inhoud van de website behoort toe aan www.billard-toulet.com of aan de licentiehouders van de inhoud. U mag geen enkele inhoud (informatie, diensten, software, producten) van deze website kopiëren, downloaden, reproduceren, verdelen, uitgeven, (elektronisch) kopiëren of afgeleid werk daarvan produceren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van www.billard-toulet.com of de licentiehouders. Het niet toegelaten gebruik van de inhoud van deze site is een schending van het auteursrecht en een overtreding van de geldende nationale en lokale wetten en zal dan ook vervolgd worden.

 

5. Bescherming van de persoonlijke gegevens en respect voor de wet van 6 januari 1978

Conform de wet betreffende Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 beschikt u bij www.Billard-toulet.com over het recht op toegang, verbetering, wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens die wij verzameld hebben. Deze gegevens zijn de gegevens die wij verzameld hebben bij het opstellen van vragenlijsten of bij het vragen van informatie. Er wordt geen persoonlijke informatie doorgestuurd naar derden of gebruikt voor niet voorziene doeleinden.

Persoonlijke gegevens

Vanuit een zorg voor transparantie en bescherming van uw rechten verschaft BILLARD-TOULET zich geen informatie die u persoonlijk kan identificeren tenzij u ons uw gegevens communiceert door gebruik te maken van de contactformulieren op onze website of door ons een e-mail te sturen.

Conform de wet betreffende Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 beschikt u bij www.billard-toulet.com over het recht op toegang, verbetering, wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens door ons te contacteren.

U kunt zich op elk moment uitschrijven van de nieuwsbrief van BILLARD-TOULET.

Niet-persoonlijke gegevens

Wij verzamelen automatisch gegevens die in geen geval kunnen geassocieerd worden met een persoon. Wij registreren welke browser u gebruikt om onze site te bezoeken, welk systeem u gebruikt op uw computer en de naam van het domein waarlangs u onze site bezocht hebt.

6. Juridische en technische informatie

De huidige site is eigendom van Billard Toulet.

Algemene benaming: Billards Toulet
Identificatienummer N°: RCS Roubaix-Tourcoing B 503 536 781
SIRET : 50353678100019
APE : 3240Z
Juridische vorm: SARL
Kapitaal: 50.000,00 EURO
Adres hoofdzetel: 37/1 Chemin de Marcq – 59910 BONDUES
Tel : +33 (0)3 20 46 25 54
Naam redactieverantwoordelijke: Marc-Alain DELEDALLE

 

7. “Cookies”

Bij het bezoek aan onze site wordt een cookie op uw computer geplaatst. Een cookie is een bestand met gegevens dat de webserver op uw computer plaatst. De cookie laat niet toe om uw te identificeren. Met behulp van de cookie krijgen wij interessante informatie over de bezoekers van de site (het land en de taal bijvoorbeeld). Deze informatie wordt bij een volgend bezoek uitgelezen om zo onze site gemakkelijker te kunnen bezoeken.
U kunt natuurlijk altijd het gebruik van cookies verhinderen door de instellingen in uw browser aan te passen.

U kunt cookies ook persoonlijk en op elk gewenst moment verwijderen van uw computer. Meer informatie daarover vindt u in de gebruikershandleiding van uw computer.